Ticker

6/recent/ticker-posts

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย พร้อมระบบเก็บข้อมูลและการแจ้งเตือน

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย พร้อมระบบเก็บข้อมูลและการแจ้งเตือน
ในบริเวณพื้นที่ทำงานซึ่งเป็นห้องปิดเช่น โรงงานอุตสาหกรรมอาหาร,ห้องอบ, ห้องแช่เย็น,ห้องแล็ป,ห้องควบคุมระบบคอมพิเตอร์, Clean Room, Warehouse จำเป็นต้องมีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมตามแต่ละกระบวนการ ซึ่งหากค่าอุณหภูมิและความชื้นต่ำหรือสูงเกินค่าควบคุมที่ต้องการ อาจส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์เครื่องจักร หรือเกิดความเสียหายของสินค้าระหว่างการผลิตได้

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย พร้อมระบบเก็บข้อมูลและการแจ้งเตือนของทางมูราตะ ช่วยให้การวัดอุณหภูมิและความชื้นในพื้นที่ทำงานนั้นง่ายและสะดวกด้วยระบบไร้สาย เพียงแค่นำเซ็นเซอร์ไปวางไว้ในบริเวณที่ต้องการวัดค่า ค่าที่วัดได้จะถูกส่งไปยังระบบฐานข้อมูล ที่สามารถดูค่าแสดงผลค่าอุณหภูมิและค่าความชื้นปัจจุบัน หรือนำค่าที่วัดได้มาวิเคราะห์ย้อนหลัง รวมถึงมีการแจ้งเตือน เมื่อค่าที่วัดได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดเอาไว้ได้ ช่วยอำนวยความสะดวกและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานภายในโรงงานได้อีกด้วย

ไฟฟ้าสถิตส่งผลร้ายต่อกระบวนการผลิตหากไม่ควบคุมความชื้นให้เหมาะสม
โรงงานการผลิตในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ การพิมพ์ กระดาษ พลาสติก สิ่งทอ อิเล็กทรอนิกส์ การผลิตรถยนต์ และเภสัชภัณฑ์ ประกอบไปด้วยอุปกรณ์เครื่องจักรมากมายในกระบวนการผลิต โดยเฉพาะหากเป็นอุปกรณ์ที่ประกอบไปด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความซับซ้อน ยิ่งต้องให้ความสำคัญกับการก่อตัวของไฟฟ้าสถิตในสภาพแวดล้อมเป็นอย่างมาก เพราะหากเกิดไฟฟ้าสถิตมักจะส่งผลให้การผลิตลดลง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ลดลง เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยจากประกายไฟที่ไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงเกิดความเสียหายทางกายภาพต่ออุปกรณ์เครื่องจักรได้


เราจึงจำเป็นต้องทราบถึงความชื้นในสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิตในสภาพแวดล้อมได้ เพราะ
 • หากความชื้นในอากาศต่ำกว่า 45%RH จะเกิดไฟฟ้าสถิตได้ 
 • หากความชื้นอยู่ระหว่าง 45-55%RH สามารถทำให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้แต่จะไม่มากนักเนื่องจากมันจะไหลลงดินผ่านความชื้นในอากาศ 
 • หากรักษาความชื้นมากกว่า 55%RH สามารถป้องกันไม่ให้เกิดไฟฟ้าสถิต เพราะปริมาณความชื้นในอากาศจะเป็นตัวนำตามธรรมชาติที่จะนำไฟฟ้าสถิตย์ต่อลงดินได้นั้นเอง

ส่วนประกอบของระบบการวัดอุณหภูมิและความชื้นในอากาศแบบไร้สาย

 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย
 • Gateway
 • เครื่องคอมพิวเตอร์
เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สายจากทางมูราตะนั้นเป็นเพียงหนึ่งในเซ็นเซอร์ในกลุ่มไลน์สินค้า Wireless Sensing Solution ซึ่งมีเซ็นเซอร์ที่ตอบโจทย์อุตสาหกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือนไร้สาย เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นไร้สาย ซึ่งอุปกรณ์เซ็นเซอร์ทุกตัวจำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลผ่านตัว Gateway ที่ลิงค์ใช้งานกับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการติดตั้งโปรแกรมจากทางมูราตะเอาไว้

เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สายจากทางมูราตะ
 • มีขนาดเพียง L: 90mm W: 45mm H: 27mm น้ำหนักอยู่ที่ 47.5g (excluding batteries) 
 • ใช้แหล่งพลังงานได้ทั้ง Battery: AAA Lithium Ion Battery (2pcs) อายุการใช้งาน 10 ปี (at 10-min report interval and 25℃) 
 • หรือสามารถใช้เป็น AC Adapter or USB cable เป็นไฟเลี้ยงอุปกรณ์เซ็นเซอร์ได้
 • ย่านการวัดอุณหภูมิวัดได้ตั้งแต่ -10℃ ถึง 60℃ (ความแม่นยำ ​​±0.5℃@25℃50%RH)
 • ย่านการวัดความชื้นวัดได้ตั้งแต่ 10%RH~90%RH (ความแม่นยำ ±5%RH@25℃50%RH)
 • เราสามารถตั้งค่าMeasurement Interval ได้ตั้งแต่ 5, 15, 30 sec, 1, 5, 10, 15, 30 and 60 นาที ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ ในการเชื่อมต่อกับ Gateway ใช้ในการลงโปรแกรมเพื่อทำการปรับตั้งค่าของตัวเซ็นเซอร์ โดยการเชื่อมต่อผ่านตัว Gateway และยังเป็นเครื่องบันทึกที่คอยจัดเก็บค่าข้อมูลการตรวจวัด จากตัวเซ็นเซอร์ ตามช่วงเวลาที่ตั้งค่าไว้ ช่วยให้เราสามารถดูค่าการตรวจวัดย้อนหลังได้ โดยโปรแกรมของทาง Murata นั้นยังมีฟังก์ชันในการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลได้หลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน

Gateway ในการเชื่อมต่อสัญญาณ ระหว่างเซ็นเซอร์ตรวจวัดทุกตัว และเครื่องคอมพิวเตอร์ จะทำหน้าที่ในการเชื่อมต่อสัญญาณ เพื่อให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีการลงโปรแกรมเอาไว้ ใช้ในการตั้งค่าตัวแปรต่างๆ ของเซ็นเซอร์ตรวจวัด โดยอุปกรณ์จะทำการเชื่อมต่อกันตลอดเวลา แต่เซ็นเซอร์ตรวจวัดจะมีการส่งสัญญาณค่าที่ตรวจวัดได้ เป็นช่วงเวลาตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ เช่น ทุกๆ 1นาที 1 ชั่วโมง หรือ ทุกๆ 1 วัน เป็นต้น

ตัวอย่างการติดตั้งและใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก
การติดตั้งตัวเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สายจากทางมูราตะนั้นไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพียงแค่นำตัวเซ็นเซอร์ไปวางไว้บริเวณพื้นผิว หรือจุดที่ต้องการวัดอุณหภูมิและความชื้น ทำการตั้งค่าเซ็นเซอร์เพื่อเชื่อมต่อกับGatewayและโปรแกรมในการแสดงค่าการวัดและบันทึกการวัด โดยค่าที่ตัวเซ็นเซอร์วัดได้นั้น จะถูกนำมาบันทึกลงในโปรแกรมของทางมูราตะ และสามารถดูข้อมูลแสดงผลค่าการวัดแบบปัจจุบันเรียลไทม์ได้อีกด้วย เมื่อค่าอุณหภูมิและความชื้นที่เราได้ทำการติดตั้งตัวเซ็นเซอร์เอาไว้ เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ตัวโปรแกรมจะมีการแจ้งเตือนให้กับผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ดูแลได้ทราบ เพื่อให้สามารถจัดการความผิดปกติได้อย่างรวดเร็ว

การวัดวิเคราะห์ข้อมูลทั้งปัจจุบันเรียลไทม์และย้อนหลัง
ค่าอุณหภูมิและความชื้นที่บันทึกได้จากตัวเซ็นเซอร์ สามารถดูได้ทั้งค่าปัจจุบันเรียลไทม์ หรือค่าบันทึกการวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นหลังก็ทำได้ โดยโปรแกรมของทางมูราตะมีเมนูฟังก์ชันให้ใช้งาน 3 รูปแบบด้วยกัน

แบบ List

แบบ List เป็นการแสดงผลในรูปแบบมุมมองตาราง โดยหน้าจอแสดงผล จะสามารถแสดงผลการวัดจากเซ็นเซอร์ทุกตัว และแสดงค่าในตัวแปรทุกตัวทั้งหมดที่เซ็นเซอร์จะสามารถทำการตรวจวัดได้ , เราสามารถกรองตัวแปรในการแสดงผลได้ เช่น เลือกเฉพาะโซนพื้นในการติดตั้งเซนเซอร์ ได้จากการกำหนดหมวดหมู่ของเซ็นเซอร์ตั้งแต่ช่วงแรกของการปรับตั้งค่าเชื่อมตัวเซ็นเซอร์ก่อนการใช้งาน

แบบ Chart

แบบ Chart เป็นการแสดงผลในรูปแบบของกราฟ สามารถเลือกค่าที่แสดงตั้งแต่ค่าที่ถูกเก็บย้อนหลังถึงปัจจุบัน ตามตัวแปรต่างๆ ที่เซ็นเซอร์สามารถตรวจวัดได้ ช่วยให้การวิเคราะห์อุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมได้สะดวก เพื่อรักษาให้อยู่ในค่าที่เหมาะสมกับกระบวนการ 

แบบ Map

แบบ Map เป็นการแสดงผลในรูปแบบของแผนผัง แผนที่ภาพรวม ของเซ็นเซอร์ที่ติดตั้งทั้งหมด อีกหนึ่งฟังก์ชันที่ช่วยให้การเฝ้าสังเกตการณ์พื้นผิวของอุปกรณ์เครื่องจักรหรือสภาพแวดล้อมของโรงงานของเราง่ายยิ่งขึ้น โดยที่เราไม่ต้องเดินไปในพื้นที่โรงงาน ก็สามารถทราบสถานะเครื่องจักรโดยรวมทั้งหมดที่มีการเชื่อมต่อเอาไว้ โดยแสดงผลในลักษณะของแผนภาพแผนที่ ซึ่งหมุดแต่ละหมุดนั้นจำลองแทนตำแหน่งของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นที่ติดตั้งเอาไว้ และสีของหมุดในแผนภาพยังแสดงสถานะว่าค่าที่วัดได้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมหรือไม่ ซึ่งสามารถตั้งค่าไว้ได้ 3 ระดับด้วยกัน คือ สถานะปกติ (Normal) สถานะเฝ้าระวัง (Warning) หรือแม้แต่ สถานะไม่ปกติ (Abnormal) เป็นต้น

แจ้งเตือนเมื่อค่าอุณหภูมิและความชื้นที่วัดได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดไว้
อุปกรณ์ตรวจวัดของทาง Murata นั้นก็เพื่อให้เราทราบถึงสภาพการใช้งานเครื่องจักร ว่าถึงช่วงเวลาที่ต้องตรวจสอบความผิดปกติ หรือถึงจุดที่เครื่องจักรเสี่ยงเกินกว่าจะใช้งานต่อไปแล้ว ซึ่งการตั้งค่าแจ้งเตือนในโปรแกรมมี 2 ระดับด้วยกัน

Caution แจ้งเตือนเพื่อระวัง

Caution แจ้งเตือนเพื่อระวัง เพื่อแสดงให้ทราบว่าควรเข้าไปตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้นของพื้นผิวหรือสภาพแวดล้อมในโรงงานว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ที่ทำให้ค่าการวัดนั้นเกิดขอบเขตของ Caution ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ทั้ง Upper และ Lower ขอบเขตบนและขอบเขตล่าง

Warning แจ้งเตือนจุดอันตราย

Warning แจ้งเตือนจุดอันตราย เพื่อแสดงให้ทราบถึงจุดเสี่ยงหรือบ่งบอกถึงจุดอันตรายที่จะก่อให้เครื่องจักรเกิดความเสียหายได้ อาจจะต้องทำการหยุดการทำงานเพื่อตรวจสอบและซ่อมบำรุงอย่างทันที ซึ่ง Warning นั้นสามารถสามารถตั้งค่าได้ทั้ง Upper และ Lower ขอบเขตบนและขอบเขตล่าง

ทั้งยังสามารถตั้งค่าการแจ้งเตือนผ่าน E-mail เพื่อเตือนเมื่อค่าที่ตรวจวัดค่าอุณหภูมิและความชื้นเกินกว่าที่เรากำหนดไว้ได้

ตัวอย่าง Use Case โรงงานที่นำไปติดตั้งใช้งาน

โรงงานผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ มักพบปัญหาเรื่องไฟฟ้าสถิตซึ่งส่งผลต่อการทำงานของเครื่องจักร ทางโรงงานจึงได้ติดตั้งเซนเซอร์ตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้น เพื่อควบคุมอุณหภูมิและความชื้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม หลีกเลี่ยงปัญหาการเกิดไฟฟ้าสถิต

และด้วยความที่เซนเซอร์เป็นแบบไร้สาย จึงทำให้สามารถติดตั้งในไลน์การผลิตได้อย่างสะดวก ต่อให้มีจุดติดตั้งหลายที่ก็ยังสามารถดูผลพร้อมกันได้อย่างง่ายดาย

เมื่อมีการติดตั้งเซนเซอร์ การควบคุมความชื้นก็เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นเพราะเครื่องทำความชื้นจะเปิดใช้งานตามความชื้นที่ตรวจจับได้ ช่วยให้สามารถรักษาความชื้นที่มีผลต่อการสร้างประจุไฟฟ้าสถิตได้

นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้งานในพื้นที่อื่นอีกได้ เช่น การใช้เพื่อตรวจจับอุณหภูมิและความชื้นในชั้นวางสินค้า เช่น คลังสินค้า เป็นต้น โดยข้อมูลจากเซนเซอร์จะสามารถนำไปแก้ไขปัญหาอุณหภูมิและความชื้นที่แตกต่างกันในตำแหน่งชั้นวางต่างๆ ได้
โรงงานผลิตชินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ สามารถลดค่าไฟฟ้าสำหรับเครื่องปรับอากาศได้ 1.8 ล้านบาทต่อปี และลดการปล่อย CO2 ได้ถึง 198.8 ตันต่อปี! โดยการติดตั้งเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้นแบบไร้สาย ที่สามารถกำหนดตำแหน่งที่จะติดตั้งเซ็นเซอร์เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง ค่าอุณหภูมิที่เซ็นเซอร์รวบรวมได้สามารถนำไปแสดงในลักษณะแผนที่ความร้อน เพื่อให้เห็นภาพความแปรผันของอุณหภูมิ เช่น การสะสมความร้อนและการระบายความร้อนที่มากเกินไป ซึ่งจะช่วยให้เห็นค่าความแปรผันของอุณหภูมิภายในกระบวนการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม HVAC เพราะการที่เราทราบความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในกระบวนการการผลิต จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมและตั้งค่าเครื่องปรับอากาศได้นั่นเอง

Wireless Sensing Solution จากทางมูราตะ
เซ็นเซอร์วัดกระแสจากทางมูราตะ และอุปกรณ์เซ็นเซอร์ไร้สายตัวอื่นๆ ที่มีทั้ง
 • เซ็นเซอร์วัดค่าความสั่นสะเทือน ช่วยในการวัดเพื่อวิเคราะห์ความพร้อมใช้งานของเครื่องจักร
 • เซ็นเซอร์วัดค่ากระแสไฟฟ้า ช่วยในเรื่องการเฝ้าระวังความผิดปกติทางไฟฟ้าของอุปกรณ์ต้นกำลังในโรงงาน
 • เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิและความชื้น ช่วยในเรื่องเฝ้าระหว่างการรักษาอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมในการผลิต เพื่อรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
สามารถนำไปใช้งานเพื่อที่จะลดปัญหาด้านการขาดแคลนบุคลากรแรงงานในส่วนของงานบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรในโรงงานได้เป็นอย่างดี

หากสนใจหรือต้องการสอบถามข้อมูลสินค้าเพิ่มเติมได้ทาง
Murata Website: https://bit.ly/3g0GDE8

หรือติดต่อกับทางมูราตะโดยตรง

ชนาธิป แสนธิการ (วิศวกร)
โทร 081-132-4462
E-mail : chanathip.santhikarn@murata.com

คุณนฤนาถ
โทร 063-125-6151
E-mail: naruenart.siengloi@murata.com

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น