Ticker

6/recent/ticker-posts

เครื่องมือวัดและระบบควบคุม ที่เขียนไว้ในแบบ P&ID


เครื่องมือวัดและระบบควบคุม (Instrument and Control System)ในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นทำงานตามกระบวนการผลิตได้อย่างอัตโนมัติ จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องมือวัดและระบบควบคุมที่ทำงานอย่างสัมพันธ์กัน ซึ่งในแบบ P&ID นั้นมีเขียนอธิบายหรือ Loop Control โดยใช้สัญลักษณ์ต่างๆ แทนความหมายถึงอุปกรณ์ในโรงงาน หากเรามาทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการวัดและควบคุมที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมเปรียบกับการทำงานของร่างกายของเรา เพื่อให้มองเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้น
อ้างอิง Figure 13.4 Everyday example of a control loop and Figure 13.5 Temperature control loop (Page 246), Moe Toghraei. (2019), Piping and Instrumentation Diagram Development, wiley.


Controller เป็นอุปกรณ์ควบคุม เป็นตัวสั่งการโดยมีเป้าหมายเป็นค่า Set Point เปรียบได้กับสมองของคนเรา เช่น เมื่อมีความต้องการอุณหภูมิของน้ำที่ไหลออกจากวาล์วที่ 35 องศาเซลเซียส เราก็ทำการเปิดน้ำ และสัมผัสดูว่า น้ำที่ออกมาครั้งแรกร้อนหรือเย็น จากนั้นก็จะทำการปรับวาล์วน้ำ จนได้อุณหภูมิที่ต้องการ สัญลักษณ์ในแบบ P&ID เขียนว่า TC ย่อมาจาก Temperature Controller

Sensor เป็นอุปกรณ์เครื่องมือวัด ที่คอยทำหน้าที่ตรวจวัดค่าตัวแปรต่างๆ ที่อยู่ในกระบวนการ และส่งค่าที่วัดได้กลับไปยัง Controller ดังเช่นมือของเราที่คอยตรวจสอบอุณหภูมิของน้ำที่เปิดออกมา สมองของเราก็จะตัดสินใจว่าร้อนกว่า หรือเย็นกว่าค่าที่เราต้องการนั้นเอง สัญลักษณ์ในแบบ P&ID เขียนว่า TT ย่อมาจาก Temperature Transmitter ซึ่งเป็นตัวส่งสัญญาณค่าการวัดอุณหภูมิ และ TE ย่อมาจาก Temperature Element เป็นเซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิ

Control Valve วาล์วควบคุม เป็นอุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้ายที่ทำให้ค่าในกระบวนการเปลี่ยนแปลง โดยรับคำสั่งจาก Controller ที่ทำการประมวลผลตัดสินใจว่า ต้องการให้เปิดมาก หรือเปิดน้อย ดังเช่นมืออีกข้างของเราที่ทำหน้าที่ควบคุมวาล์วน้ำ ในการปรับอุณหภูมิ ที่ได้การสั่งการมาจากสมอง สัญลักษณ์ในแบบ P&ID เขียนว่า TV ย่อมาจาก Temperature Valve คือวาล์วสำหรับควบคุมอุณหภูมิ

Instrument Signal เป็นสัญญาณทางเครื่องมือวัด ซึ่งหากเป็นร่างกายของคนเรา ก็สามารถทำงานและสั่งการได้ทันที แต่หากเป็นเครื่องมือวัดและระบบควบคุมในโรงงาน อุปกรณ์ต่างๆ จะแยกกันคนละตัว จำเป็นที่จะต้องมีการเชื่อมต่อสัญญาณเข้าด้วยกัน เช่นใช้สัญญาณทางไฟฟ้าในการเชื่อมต่อส่งสัญญาณทั้งค่าการวัดและสัญญาณควบคุม เป็นต้น

สนใจคอร์สออนไลน์ เริ่มต้นการอ่านแบบ P&ID คลิก

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น