Ticker

6/recent/ticker-posts

หน้าที่สำคัญของเครื่องมือวัด (Sensor , Transducer , Transmitter)

หน้าที่สำคัญของเครื่องมือวัด (Sensor , Transducer , Transmitter)
ในโรงงานอุตสาหกรรม ที่เป็นกระบวนการผลิตในรูปแบบของระบบอัตโนมัติ (Automation) ได้นั้นจำเป็นต้องมีระบบการวัดที่สามารถวัดค่าตัวแปรต่างๆในกระบวนการได้อย่างถูกต้อง และส่งค่าการวัดไปยังระบบควบคุม เพื่อทำการประมวลผลค่าตัวแปรทางกระบวนการ และส่งสัญญาณไปควบคุมอุปกรณ์ Final Element อย่างเช่น คอนโทรลวาล์ว
ซึ่งเครื่องมือวัดในโรงงานอุตสาหกรรมนั้นจะมีหน้าที่หลักๆ ตามรูปแบบของอุปกรณ์ดังนี้

เซ็นเซอร์ (Sensor)

เซ็นเซอร์ (Sensor) คือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจวัด ตรวจรู้ ค่าต่างๆ ในกระบวนการ เป็นอุปกรณ์ที่สัมผัสกับกระบวนการ หรืออยู่ในส่วนแรกของเครื่องมือวัดอุตสาหกรรมเลย ซึ่งเซ็นเซอร์ในงานเครื่องมือวัดนั้น อาจจะแสดงค่าการวัดได้ทันที หรือ จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการแปลงค่าสัญญาณการวัด

  • เซ็นเซอร์ที่สามารถแสดงค่าการวัดได้ทันที ตัวอย่างเช่น เกจวัดความดัน เกจวัดอุณหภูมิ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดปรอทในแท่งแก้วปิด
  • เซ็นเซอร์ที่จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ในการแปลงค่าสัญญาณการวัด ตัวอย่างเช่น Temperature Sensor ชนิด Termocouple RTD โหลดเซลล์ที่ใช้ทำเครื่องชั่งน้ำหนัก เป็นต้น จำเป็นต้องมีการต่อเซ็นเซอร์เข้ากับตัวทรานสมิเตอร์ (Transmitter)

ทรานสดิวเซอร์ (Transducer)

Transducer คือ อุปกรณ์ที่สามารถแปลงพลังงานใดพลังงานหนึ่ง ให้อยู่ในรูปของพลังงานหนึ่ง หรือสัญญาณหนึ่งไปยังสัญญาณหนึ่ง ตัวอย่างเช่น Thermocouple ที่แปลงค่าอุณหภูมิ ให้ค่าแรงเคลื่อนไฟฟ้า จากการสัมผัสกับอุณหภูมิสูง หรือ RTD ที่แปลงค่าอุณหภูมิให้ค่าความต้านทาน ก่อนต่อให้กับตัว Transmitter ซึ่ง จะเห็นว่าเซ็นเซอร์บางตัวมีลักษณะที่เป็น Transducer ด้วย

ทรานสมิเตอร์ (Transmitter)

Transmitter คือ อุปกรณ์ Transducer อย่างหนึ่งที่สามารถแปลงสัญญาณจากเซ็นเซอร์ที่เป็นชนิด Transducer ให้เป็นค่าในการวัด และสามารถส่งสัญญาณการวัดเป็นสัญญาณมาตรฐาน เช่นสัญญาณ 4 - 20 mA ไปยังอุปกรณ์อื่นๆ เช่นคอนโทรลเลอร์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล (Recorder) เป็นต้นแสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น