Ticker

6/recent/ticker-posts

คอนโทรลวาล์ว คืออะไร มีองค์ประกอบอะไรบ้าง?

    คอนโทรลวาล์ว คืออุปกรณ์ควบคุมตัวสุดท้าย (Final Element) ที่มีส่วนช่วยให้ตัวแปรในกระบวนการเกิดการเปลี่ยนแปลงตามค่าที่ต้องการควบคุม เช่น ต้องการควบคุมอัตราการไหล ซึ่งค่าที่วัดได้จากเครื่องมือวัดอัตราการไหลจะถูกส่งเข้าไปประมวลผลที่คอนโทรลเลอร์ จากนั้น คอนโทรลเลอร์จะส่งคำสั่งสัญญาณ เพื่อไปควบคุมคอนโทรลวาล์วควบคุมอัตรการเปิดให้เหมาะสมกับกระบวนการนั้นๆ การที่คอนโทรลวาล์วสามารถรับคำสั่งสัญญาณจากคอนโทรลเลอร์ได้นั้น เพราะมีอุปกรณ์ต่อพ่วงเสริมจากวาล์วแมนนวลที่ใช้แรงคนในการควบคุมการเปิด-ปิดองค์ประกอบของคอนโทรลวาล์ว มี 3 ส่วนหลักๆ ได้แก่

  •  Body Valve ส่วนของวาล์วที่สัมผัสกับของไหล ซึ่งปลั๊กวาล์วมีหน้าที่ในการเปิด-ปิด เพื่อควบคุมของไหลให้เป็นตามแรงกระทำกับตัววาล์ว ซึ่งชนิดของวาล์วเองนั้นก็มีหลากหลายประเภท เช่น เกจวาล์ว โกลบวาล์ว บัตเตอร์ฟลายวาล์ว เป็นต้น 
  • Actuator ส่วนหัวขับ เป็นส่วนส่งแรงกระทำกับปลั๊กวาล์ว ทดแทนการใช้แรงมือหมุนจากคน ซึ่งตัวหัว Actuator เองก็มีหลากหลายประเภทเช่นเดียวกัน เช่น ชนิดไดอะแฟรม ชนิดมอเตอร์เฟืองขับ ชนิดกระบอกสูบ (Piston) เป็นต้น ซึ่งการเลือกใช้งานนั้น ต้องขึ้นอยู่กับตัววาล์วด้วย ว่ามีลักษณะการทำงานอย่างไร
  • Positioner เป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คอนโทรลวาล์วสามารถรับคำสั่งจากคอนโทรลเลอร์ได้ นั้นคือเป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณคำสั่ง ให้เป็นสัญญาณลมในการควบคุมการเปิด-ปิดตัวคอนโทรลวาล์วนั้นเอง หากสัญญาณคำสั่งเป็นกระแสไฟ และควบคุมวาล์วด้วยสัญญาณลม เราจะอาจจะได้ยินชื่อเรียกว่า I/P (I to P)


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น