Ticker

6/recent/ticker-posts

ทักษะที่ "เด็กช่างจบใหม่" เตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งาน

ทักษะที่ "เด็กช่างจบใหม่" เตรียมตัวก่อนไปสัมภาษณ์งาน


image:freepik.com

นักศึกษาเมื่อเรียนจบไม่ว่าจะสายสามัญหรือสายอาชีพ หลายคนจะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ผ่านการสมัครและสัมภาษณ์งาน ซึ่งเด็กจบใหม่ที่ยังไม่มีประสบการณ์อาจจะมีความตื่นเต้น กังวลใจ เรามาเตรียมความพร้อมกันดีกว่า เพื่อเพิ่มโอกาสในการได้รับการพิจารณาสมัครทำงาน

1. พกความมั่นใจไปเต็มร้อย

สิ่งแรกที่ต้องเตรียมตัวเลยคือ “ความมั่นใจ” สูดลมหายใจลึกๆ เตรียมพร้อมสำหรับการพูดคุย ในการสัมภาษณ์งาน เราอาจจะเตรียมตัวด้วยการทบทวนเนื้อหาบทเรียนสำคัญๆ ที่เหมาะกับตำแหน่งงานนั้นๆ เพื่อนำมาต่อยอดในการตอบคำถาม

2. กระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้ให้ไว

การเตรียมตัวมาอย่างดี แต่เมื่อถึงเวลาจริง ควรไปก่อนเวลาสักหน่อย ให้เราได้มีเวลาเตรียมตัวเตรียมใจ และแสดงถึงการเตรียมความพร้อมมาอย่างดี และในขณะสัมภาษณ์ ต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจ กระตือรือร้นว่าเรานั้นพร้อมที่จะเรียนรู้ในตำแหน่งงานที่อยู่ข้างหน้า ไม่ว่าจะยากเพียงไร ก็จะไม่ย่อท้อ เพราะแน่นอน เรานั้นไม่มีประสบการณ์ในการทำงาน การเรียนรู้ให้ไว ทำให้เราเข้าใจในลักษณะงานได้ดีขึ้น

3. ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และการแก้ปัญหา

ลักษณะงานของเด็กช่าง ส่วนใหญ่อยู่กับงานแก้ไขปัญหา ไม่ว่าจะเรื่องเครื่องจักร ซ่อมบำรุง กระบวนการผลิต ระบบควบคุมต่างๆ ล้วนอาจจะเกิดปัญหาระหว่างการผลิตได้ ทักษะในการคิดวิเคราะห์ และนำความรู้จากบทเรียน และการต่อยอดให้เข้ากับลักษณะงานมีส่วนสำคัญในการทำงานอย่างมาก ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที

4. ทักษะการทำงานเป็นทีม และมีความเป็นผู้นำ

แน่นอนว่างานในอุตสาหกรรม คือการทำงานกับคนและเครื่องจักร ซึ่งคนในองค์กร ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม การเข้าหา พูดคุย ร่วมงานกับผู้อื่นได้ จะส่งผลให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้อย่างสมบูรณ์ และหลายๆครั้ง ในตำแหน่งหัวหน้างาน อาจจะจำเป็นต้องคุมพนักงานที่ปฏิบัติงานอยู่หน้างานด้วย ทักษะความเป็นผู้นก็เป็นสิ่งสำคัญ

5. ทักษะการวางแผนและจัดการ

ในการทำงาน ความสำเร็จของงานคือการลุล่วงไปโดยสมบูรณ์ อาจจะมีติดขัดกับปัญหาต่างๆ แต่ก็ต้องผ่านพ้นไปให้ได้ ทักษะในการวางแผนจัดการ และลำดับการปฏิบัติงาน มองขั้นตอนการทำงานต่างๆ ได้ชัดเจน สามารถควบคุมทั้งทีมงาน และวิธีการให้งานต่างๆ ลุล่วงไปได้ และเพิ่มโอกาสในการเติมโตในตำแหน่งงานของเรา

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น