Ticker

6/recent/ticker-posts

วางแผนงานสอบเทียบไม่มีพลาด จัดการด้วย Factorium

วางแผนงานสอบเทียบไม่มีพลาด จัดการด้วย Factoriumความสำคัญของการสอบเทียบ


โรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในกระบวนการผลิตจะประกอบไปด้วยท่อลำเลียงวัตถุดิบไปยังเครื่องจักรต่างๆ รวมถึงเครื่องมือวัดและระบบควบคุม เพื่อยืนยันความเครื่องมือวัดที่วัดอยู่นั้นสามารถวัดได้อย่างถูกต้อง จำเป็นที่จะต้องมีการสอบเทียบ (Calibration) โดยหลักการง่ายๆ คือการนำเครื่องมือวัดที่เราใช้งาน ไปวัดค่าเปรียบเทียบกับตัวเครื่องมือวัดที่มีความเที่ยงตรงและแม่นยำที่สูงกว่า เพื่อได้จะทราบว่า เครื่องมือวัดของเรานั้น ยังคงมีความเที่ยงตรงและแม่นยำ อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้หรือไม่


การวางแผนการสอบเทียบ


การสอบเทียบเครื่องมือวัด จะมีการกำหนดรอบการสอบเทียบเป็นประจำ เช่น ทุกๆ 1 เดือน ทุกๆ 1 ปี เป็นต้น ดังนั้นเครื่องมือวัดแต่ละตัวอาจจะมีรอบการสอบเทียบแตกต่างกัน ยิ่งถ้าในโรงงานมีเครื่องมือวัดหลายตัว หลายชนิด รอบการสอบเทียบอาจจะมีรอบการสอบเทียบที่หลากหลาย การวางแผนให้ชัดเจน จึงมีส่วนช่วยลดความผิดพลาดเรื่องเวลาลงได้ ผู้สอบเทียบก็สามารถปฏิบัติงานตามแผนที่วางเอาไว้ได้ ตัวระบบของ Factorium ก็มีระบบจัดทำแผนการสอบเทียบ พร้อมระบบการแจ้งเตือนล่วงหน้า โดยเราสามารถตั้งและกำหนดช่วงเวลาตามความเหมาะสมของแต่ละโรงงานได้อย่างง่ายดาย ยิ่งทำให้ไม่พลาดทุกงานสอบเทียบรายละเอียดเครื่องมือวัด


ข้อมูลพื้นฐานที่ใช้ระบุเครื่องมือวัด จำเป็นที่จะต้องมีการเก็บข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิง เช่น รหัสประจำตัวเครื่อง (Tag) ยี่ห้อ รุ่น รหัสเครื่อง ย่านการวัด หน่วยที่วัด ซึ่งตัวแอพ Factorium สามารถกำหนดข้อมูลได้ละเอียดเพียงพอต่อการใช้งาน และยังสามารถกำหนดระยะเวลา รอบการสอบเทียบ และระยะเวลาการแจ้งเตือนในระบบก่อนจะถึงวันสอบเทียบจริง ก่อนที่เลยระยะเวลา ล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ นอกจากนั้นรายละเอียดของเครื่องจักรหรือเครื่องมือวัดยังช่วยให้เราจัดเตรียมเรื่องอะไหล่สำรอง ทราบข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ช่วยในการวางแผนการซ่อมบำรุงได้อีกด้วยขอบเขตการสอบเทียบ


การสอบเทียบเครื่องมือวัด คือการนำเครื่องมือวัดที่ใช้งาน (Instrument) นำมาวัดค่าเปรียบเทียบกับเครื่องมือวัดมาตรฐาน (Standard) เราจะต้องกำหนดขอบเขต หรือจุดที่จะสอบเทียบ เช่น ที่ 0% 25% 50% 75% 100% ของย่านการวัด และตัวแอพ Factorium สามารถกำหนดค่า การตั้งค่าเกณฑ์การยอมรับ MPE (Maximum Permissible Error) ของแต่ละจุดที่ใช้สอบเทียบได้ โดยตัวระบบสามารถประเมินผลการสอบเทียบเบื้องต้นได้ว่า ผ่านหรือไม่ผ่าน หากไม่ผ่าน ยังมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสามารถหาค่าแก้ (Correction) หาต้องการใช้เครื่องมือวัดตัวนี้ต่อไปได้อีกด้วยใบรับรองผลการสอบเทียบ


โดยทั่วไปเมื่อทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดเรียบร้อย จะมีเอกสารรับรองผลการสอบเทียบ (Calibration Certificate) เพื่อใช้ยืนยันว่ามีการสอบเทียบตามรอบเวลาที่กำหนด และผลการสอบเทียบนั้น ผ่านหรือไม่ผ่าน จากค่าเกณฑ์การยอมรับได้ อาจจะเก็บในรูปแบบของเอกสารกระดาษเข้าแฟ้ม เพื่อใช้ในการค้นหา หรืออาจจะแสกนเป็นไฟล์ เก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ด้วยระบบของ Factorium นั้นสามารถแนบไฟล์ PDF ของใบรับรองผลการสอบเทียบ ของเครื่องมือวัดแต่ละตัว และแต่ละครั้งของการสอบเทียบได้อย่างง่ายดายการตรวจรับรอง Audit


ในโรงงานอุตสาหกรรม จะมีการตรวจรับรองระบบ ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ISO จะมีหนึ่งเรื่องที่มีความสำคัญนั้นคือ การสอบเทียบเครื่องมือวัด โดยผู้ตรวจจะเรียกหาเอกสาร หรือหลักฐานการสอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ภายในโรงงาน ว่าเป็นไปตามกรอบระยะเวลาหรือไม่ และผลการสอบเทียบ นั้นจะบ่งบอกว่า ควรที่จะใช้เครื่องมือวัดนี้ต่อไปไหม ระบบการจัดเก็บเอกสารโดยทั่วไปเป็นกระดาษเข้าแฟ้ม เมื่อผู้ตรวจเรียกหาเอกสารที ก็เปิดหาเอกสารที แต่ด้วยระบบของ Factorium สามารถจัดเก็บเอกสารทั้งผลการสอบเทียบและใบรับรองผลการสอบเทียบได้ และการเรียกค้นหาข้อมูลทำได้อย่างง่ายดาย เพียงแค่กรอกรหัสเครื่องจักรเท่านั้น ก็จะได้ข้อมูลที่ผู้ตรวจสอบต้องการในทันที ซึ่งตัวระบบของ Factorium นั้นสามารถใช้ในการตรวจรับรองระบบ ISO ได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ต้องใช้การเปิดแฟ้มเอกสารดังเช่นเดิม


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น