Ticker

6/recent/ticker-posts

5 คุณประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารงานซ่อมบำรุงที่ดี

5 คุณประโยชน์ที่เกิดจากการบริหารงานซ่อมบำรุงที่ดี


ในโรงงานอุตสาหกรรมที่ประกอบไปด้วยกระบวนการผลิตไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบต่างๆหรือผลิตภัณฑ์ต่างๆนั้นสิ่งที่นำเข้าไปทั้งวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรต่างๆผลผลิตที่ได้นั้นก็คือ
  • Final Product หรือผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้ว
  • ความเสื่อมสภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ช่วยในการผลิต

ซึ่งความเสื่อมสภาพของตัวเครื่องจักรเองนี้เราจึงที่จะ ต้องมีการบำรุงรักษาซึ่งการบำรุงรักษาเครื่องจักรนั้นก็คือการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance) กับการบำรุงรักษาแก้ไข (Corrective Maintenance) ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบริหารงานบำรุงรักษาให้เหมาะสมทั้งการวางแผนการจัดการองค์กรการกำกับดูแลการประเมินกิจกรรมในการบำรุงรักษาและการประเมินค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาเพื่อให้เกิดข้อสำคัญและเป็นประโยชน์ ดังนี้

1. ลดเวลาในการหยุดกระบวนการผลิต

โรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นการผลิต product อะไรก็ตามสิ่งสำคัญก็คือการผลิตได้จะก่อให้เกิดรายได้ตามที่เวลาที่ผลิตนั้นนั้นแต่เมื่อเครื่องจักรมีการเกิดปัญหาไม่สามารถดำเนินการผลิตหรือเดินเครื่องจักรได้ทำให้เกิดการเสียโอกาสที่จะก่อให้เกิดรายได้

2. ยืดอายุการใช้งานของเครื่องมือและอุปกรณ์

เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม ช่วยยืดอายุการใช้งาน ลดความเสื่อมสภาพลงได้ ทำให้โรงงานไม่จำเป็นต้องปรับปรุงระบบอยู่บ่อยครั้ง

3. เกิดความปลอดภัยส่วนบุคคลและองค์กร

เครื่องมือ เครื่องจักรที่ได้รับการดูแล ทั้งการบำรุงรักษา ยังมีการติดตามถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดจากการควบคุมเครื่องจักร และการใช้งาน การให้เครื่องจักรมีความพร้อม ช่วยป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดความเสี่ยงหายต่อชีวิตและทรัพท์สินได้

4. ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนบำรุงรักษาอย่างถูกต้องและเหมาะสม จะเป็นการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ช่วยให้สามารถคาดการณ์งบประมาณการใช้ในแต่ละกิจกรรมการบำรุงรักษาได้

5. เพิ่มความเชื่อมั่นของระบบ

เมื่อเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง ผู้ใช้งานหรือฝ่ายผลิต ก็มีความเชื่อมั่นในการเดินเครื่องได้อย่างมั่นใจ และเชื่อมั่น ลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นขณะกำลังทำการผลิตในกระบวนการ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น