Ticker

6/recent/ticker-posts

เทคนิควิธีสำหรับการอ่านแบบ P&ID เข้าใจได้อย่างรวดเร็ว


เทคนิควิธีสำหรับการอ่านแบบ P&ID เข้าใจได้อย่างรวดเร็วแบบ P&ID หรือ Piping and Instrumentation Diagram เป็นแบบทางอุตสาหกรรม ที่ใช้บ่งบอกไลน์ท่อของกระบวนการผลิต ถังบรรจุ เครื่องจักร และเครื่องมือวัด เรียกได้ว่าเป็นคัมภีร์ในการทำงานของผู้ที่เกี่ยวข้องเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ฝ่ายผู้ออกแบบระบบ ฝ่ายติดตั้งและก่อสร้าง ฝ่ายทดสอบและเดินเครื่องจักร ฝ่ายผลิตควบคุมเครื่องจักร ฝ่ายซ่อมบำรุงเครื่องจักร ต่างก็ใช้แบบ P&ID อ้างอิงในการทำงาน และการวางแผนงานต่างๆ
จำสัญลักษณ์ไม่ได้ Legend Sheet ช่วยได้


โดยทั่วไปแบบ P&ID หรือ Piping and Instrumentation Diagram ในส่วนแรกของเอกสารจะเป็น Legend Sheet จะบ่งบอกถึงสัญลักษณ์ส่วนใหญ่ทาง P&ID ที่นำมาใช้ในเอกสาร พร้อมชื่อเรียกของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์นั้นๆ บางเอกสารยังจัดเป็นหมวดหมู่เครื่องจักร ทำให้เราสามารถทำความเข้าใจแต่ละสัญลักษณ์ได้โดยง่าย หรือเราอาจจะทำการอ่านไปเรื่อยๆ เมื่อไม่เข้าใจถึงสัญลักษณ์ใด สามารถเปิดกลับมาที่ Legend Sheet เพื่อดูชื่อหรือความหมายของสัญลักษณ์นั้นได้
สัญลักษณ์เส้นตรงบ่งบอกถึงการลำเลียงวัตถุดิบ


เส้นกระบวนการ Process Line เป็นสัญลักษณ์เส้นตรง ที่ใช้บ่งบอกถึงไลน์ท่อ ที่ใช้ลำเลียงทั้งวัตถุดิบหลัก หรือของไหลอื่นๆ ที่อาจจะช่วยอำนวยการผลิต โดยขนาดของเส้นตรงที่ใช้ในแบบ P&ID จะบ่งบอกถึงความสำคัญของไลน์การผลิตเช่นเดียวกัน โดยเส้นตรงหนาจะหมายถึงเส้นกระบวนการหลัก Major Process Line ส่วนเส้นบางจะหมายถึงเส้นกระบวนการรอง Minor Process Line เมื่อเราเห็นขนาดของเส้น Process Line มีขนาดแตกต่างกัน เราอาจจะเริ่มต้นทำความเข้าใจของเส้นกระบวนการที่หนาก่อน เพราะเป็นไลน์หลักสำคัญของกระบวนการผลิตนั้นเองฝึกอ่านบ่อยๆ จำสัญลักษณ์ได้ดี


อย่างที่ทราบกันว่า แบบ P&ID เกิดจากการนำสัญลักษณ์หลายๆตัวมาวาดรวมกันในเอกสารเดียว เพื่อจำลองการลำเลียงวัตถุดิบจากเครื่องจักรหนึ่งไปยังเครื่องจักรหนึ่ง หรือกระบวนการหนึ่งไปยังกระบวนการหนึ่ง ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ออกมา ซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้หลายๆรูปจะสื่อความหมายถึงอุปกรณ์ได้อย่างเข้าใจง่าย ส่วนบางสัญลักษณ์อาจจะไม่สามารถเข้าใจได้ เราจำเป็นที่จะต้องเปิด Legend Sheet กลับไปทบทวนอยู่เสมอ แต่เมื่อฝึกฝนบ่อยครั้ง เราจะสามารถจำสัญลักษณ์และความหมายได้อย่างไม่ลืม
สัญญาณที่ใช้สื่อสารข้อมูลการวัดและควบคุม


เครื่องมือวัดถือเป็นอุปกรณ์เครื่องจักรหนึ่งที่สำคัญที่จะบ่งบอกว่า กระบวนการผลิตนั้นอยู่ในขอบเขตเงื่อนไขตามที่กำหนดหรือไม่ ตัวเครื่องมือวัดเองจะมีการสื่อสารด้วยสัญญาณมาตรฐานหลากหลายรูปแบบ ซึ่งในแบบ P&ID จะมีการเขียนเส้นแทนรูปแบบสัญญาณแตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น สัญญาณทางไฟฟ้า สัญญาณลม สัญญาณไร้สาย เป็นต้น ผู้อ่านจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจแต่ละสัญลักษณ์ เพื่อจะได้มองภาพออกว่า ตัวเครื่องมือวัดตัวนี้ สื่อสารกันด้วยสัญญาณอะไร


แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น