Ticker

6/recent/ticker-posts

การอ่านแบบ P&ID เบื้องต้น


ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
การอ่านแบบ P&ID เบื้องต้น
ในภาพอาจจะมี ข้อความพูดว่า "P&ID Piping and Instrumentation Diagram"
P&ID ย่อมาจากคำว่า Piping and Instrumentation Diagram

ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ
สำหรับอธิบายกระบวนการ ด้วยแผนภาพที่บ่งบอก
 - งานท่อ อุปกรณ์ต่อพ่วง
 - ถังบรรจุ
 - วาล์ว คอนโทรลวาล์ว
 - ปั้ม
 - เครื่องมือวัด
 - Loop Control
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ทำความรู้จักกับ Major Process Line หรือ ท่อลำเลียงหลัก ที่ใช้ลำเลียงวัตถุดิบในกระบวนการผลิต จะเป็นเส้นตรงมีความหนากว่าปกติ
ถ้าเส้นบาง จะเรียก Minor Process Line สำหรับท่อที่ช่วยในเสริมในกระบวนการผลิต เช่น ท่อลม ท่อน้ำมันไฮดรอลิค
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
วาล์ว และคอนโทรลวาล์ว ก็อุปกรณ์ที่ช่วยในการควบคุมอัตราการไหลของของไหลในท่อลำเลียงหลัก
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
เครื่องมือวัด Instrument เพื่อใช้วัดค่าในกระบวนการผลิต เพื่อนำไปอ่าน หรือควบคุม ตัวอย่างเช่น Temperature , Pressure , Flow , Level
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
วงกลม Bubble ในตัวอย่าง แสดงถึงจุดที่ติดตั้งว่าที่ไหน  Field หน้างาน หรือ Control Room
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
ตัวย่อในการอ่านสัญลักษณ์เครื่องมือวัดในวงกลม จะมีตัวแรก กับตัว ต่อท้าย
ในภาพอาจจะมี ข้อความ
Loop Control และสัญญาณมาตรฐาน
ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

แสดงความคิดเห็น

0 ความคิดเห็น